Jiří Čanderle

Jiri Canderle

Vystudoval jsem Automatizaci a Řízení na VUT a DTU. Pokračoval jsem postgraduálním studiem v Británii, kde jsem pracoval několik let na akademických projektech. Po studiu jsem se stal Projektovým Manažerem v několika britských firmách. Z rodinných důvodů jsem se vrátil do rodného Brna, kde nadále hodlám setrvat a nadále pracuji v oblasti projektového vedení. Přečtěte si mé články.

Životopis

4/2015 – dosud

Senior Project Manager

Red Hat (5000 – 9999 zaměstnanců) 

Výroba Open Source SW produktů od OS přes Middleware po samotné aplikace.
Vedení projektů pro změnu interních procesů, nasazení nových výrobních a testovacích postupů (Continues Integration/ Continues Delivery), nasazení nových nástrojů apod.
7/2011 – 3/2015

PLM Program Manager

FEI Company, s.r.o. (2000 – 2499 zaměstnanců) 

Výroba hardware a software pro elektronovou, iontovou a optickou mikroskopii
Zodpovědnost za řízení životního cycku elektroniky – nalezení takoveho řešení, aby nedošlo k zastavení výroby a servisu vlastních výrobků
7/2009 – 7/2011

Project Manager / Marketing Manager

AMEX Brno, s.r.o. (6 – 9 zaměstnanců) 

Dražební síň a komerční spisovna
Odpovědný za online marketing SEO a SEM. Akvizice nových zákazníků. Vedení projektů.
2/2007 – 5/2009

Projektový ředitel

I-COM International Ltd. (25 – 49 zaměstnanců) 

Online marketingová agentura
Návrh redakčních a online obchodních systémů na míru klientům. Vedení týmu grafiků, vývojářů a programátorů. Zajišťování plynulé komunikace mezi jednotlivými odděleními. Zodpovědnost za doručení produktů v nejvyšší možné kvalitě ve stanovenou dobu a splnění rozpočtu projektu.
6/2006 – 2/2007

Návrhář řešení, konzultant

Solengin Ltd. (6 – 9 zaměstnanců) 

Konzultační a výzkumná společnost v informačních a komunikačních technologiích, strojírenství a alternativních zdrojích energie.
Studium a výzkum potřeb klienta, návrh technického řešení na míru. Vedení projektů.
12/2005 – 6/2006

Project Manager / Technical Director

SpartaTechnologies Ltd. (6 – 9 zaměstnanců) 

Soukromá konzultační firma, vedoucí výzkum a vývoj nových platebních metod při využití v mobilních telefonů, čipových karet s bezkontaktní technologií
Vedení výzkumu nových technologií a jejich využití pro jiné aplikace. Vedení malého týmu programátorů a vývojářů.
9/2000 – 11/2005

Research Fellow

Salford University (5000 – 9999 zaměstnanců) 

Advanced Robotics Laboratoř Salford University Manchester
Vedení vlastního výzkumu v oblasti umělé inteligence, řídících systémů a nekonvenčních pohonných jednotek. Psaní technické dokumentace a prezentování výsledků. Odpovědnost za zvládnutí projektů v daném čase a rozpočtu.

Vzdělání

1999 – 2005
Salford University
PhD při zaměstnání Samostatného vědeckého pracovníka v Advanced Robotice a Řídících Systémech. Publikování a presentace mé výzkumné práce na mezinárodních konferencích. Odpovědnost za vlastní výzkumný rozpočet.
1997 – 1998
Univerza v Mariboru
Studijní pobyt – spolupraáce na různých projektech z oblasti elektrotechnického průmyslu a nízko orbitních satelitů
1992 – 1997
FEKT VUT Brno / IAU DTU Lyngby
Kybernetika a Automatizace na FEKT VUT Brno Ing.(MSc) diplom z Automatizace na IAU DTU Lyngby, Dánsko